Sözleşme Gücü: Güneş Enerjisi Sistemlerinin Kapasitesini Doğru Belirlemek


 

Sözleşme Gücü Nedir?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre, sözleşme gücü abonenin talebi üzerine kullanacağı kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarıdır.

Sözleşme Gücümü Nasıl Öğrenebilirim?

Sözleşme gücü faturanızda yer alabilir. Bazı faturalarda sözleşme gücü, bağlantı gücü olarak belirtilirken, bazılarında ise belirtilmemektedir. Eğer faturanızda sözleşme gücü bilgisi bulunmuyorsa, ilgili dağıtım şirketine başvurarak sözleşme gücünüzü öğrenebilirsiniz.

Sözleşme Gücü Neye Göre Belirlenmelidir?

Sözleşme gücü, aboneliğin bulunduğu yerdeki elektrikli cihazların toplam gücüne ve talep edilen kurulu güce göre proje aşamasında belirlenmelidir. Talep gücü, aboneliğin gereksinimini karşılamayan veya hatalı projelendirilen durumlarda olumsuz etkiler doğurabilir. Bu nedenle, sözleşme gücü artırımı yapılarak ihtiyaçların karşılanması sağlanabilir.

Sözleşme Gücü Nasıl Artırılır?

Sözleşme gücünü artırmak isteyen kullanıcılar, elektrik sözleşmelerini yenileyerek ve tesisat projelerini revize ederek sözleşmede belirtilen güç miktarını yükseltebilirler. Bu işlem için gerekli evrakları hazırlayarak ilgili yerlere başvuru yapmanız gerekmektedir.

Elektrik dağıtım şirketi, güç artırma talebinizi inceleyerek 10 iş günü içinde olumlu veya olumsuz cevap verir. Saha etüdü gerektiren güç artırma talepleri için cevap süresi 20 iş günü olabilir. Sözleşme gücü değişikliği uygun bulunursa, bağlantı sözleşmesi güç artırım işlemlerini içerecek şekilde tadil edilir.

Sözleşme Gücünü Artırırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Sözleşme gücünü artırırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, talep edilen güce karşılık alınabilecek maksimum sözleşme gücünün alınıp alınmadığıdır. İlk proje aşamasında talep edilen güce uygun olarak sözleşme gücü alınmamışsa, dağıtım şirketine proje hazırlamadan önce başvurarak sözleşme gücünüzü artırabilirsiniz.

Bağlantı anlaşmaları sırasında, altyapıdan sayaca kadar olan kısımlar talep gücüne uygun olarak tesis edilir. Bu nedenle tüketiciler, yüksek güvence bedeli ödememek için bağlantı anlaşmalarını daha düşük sözleşme güçleriyle yapabilirler.

Diğer bir durum, talep edilen maksimum güce göre sözleşme gücünün alınmış olmasıdır. Ancak daha yüksek bir sözleşme gücü ihtiyacınızın olduğu durumda, yeni ihtiyaçlarınız için tesisat projesi çizerek ve altyapı revizyonu yaparak sözleşme gücünüzü artırabilirsiniz. Bu süreçte mevcut kablo ve sigortaların değiştirilmesi gibi işlemler gerekebilir.

Sözleşme gücünü artırırken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • İlk aşamada talep edilen güce uygun olarak maksimum sözleşme gücünün alınıp alınmadığını kontrol etmek önemlidir.
  • Altyapı revizyonu yapılırken mevcut elektrik tesisatının güncel standartlara uygun olmasına dikkat edilmelidir.
  • Tesisat projesi çizerken güvenlik önlemlerine ve elektrik mevzuatına uygunluk sağlanmalıdır.
  • İlgili evrakları eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlayarak başvuruda bulunmak gerekmektedir. Tapu veya kira kontratı fotokopisi, gayrimenkul sahibi kimlik fotokopisi ve vekaletname gibi belgeler talep edilebilir.
  • İşlem sürecinde dağıtım şirketiyle iletişim halinde olmak ve gerekli belgeleri zamanında teslim etmek önemlidir.
Sözleşme gücünün artırılması, enerji ihtiyaçlarınızı karşılamak ve güneş enerji sistemlerinin kurulumu gibi projeler için gereklidir. Bu süreçte ilgili kurumlarla iletişim halinde olmak ve gerekli prosedürleri doğru bir şekilde takip etmek, başarılı bir şekilde sözleşme gücünü artırmanıza yardımcı olacaktır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder